Hoppa till sidans innehåll

Remissvar

23 DEC 2019 18:10
Idag har Skånes Volleybollförbund och klubbar i Skåne inskickat följande remissvar på förslag om ny distriktsorganisation.
  • Uppdaterad: 23 DEC 2019 18:10

Skånes volleybollförbund och volleybollklubbar i Skånes remissvar
Distriktsorganisation 2022 – förenklad administration, flexibel indelning, tävling i hela landet.

Frågan som väcktes av förbundsstyrelsen 2017 och var till diskussion under årsmötet 2019 har vid ett antal tillfällen diskuterats mellan klubbarna i Skåne. Både i formella planeringsmöten vid Skånes Volleybollförbund som vid informella möten vid sammandrag i Skåne.

För och nackdelar har diskuterats bland medlemsklubbar i Skåne under åren.

Både Skånes volleybollförbund och klubbar i Skåne kommer varje gång fram till att förslaget varken passar svensk volleyboll eller möter de krav som volleybollen behöver idag.

Det är otroligt viktigt att volleyboll leds och samordnas på regional och lokal nivå. I dagens samhälle är det varken modernt eller praktiskt att övergå till någon form av central ledning eller styrning. Sverige är lika olika demografiskt som det är långt. Därför är det viktigt att anpassa volleybollen utifrån de förutsättningar som finns i de olika områdena i vårt land. Detta kan göras på enklaste sätt genom att respektive distrikt arbetar utifrån de förutsättningar som de har. Det är stora skillnader mellan norra och södra Sverige.

Att attrahera och rekrytera personal till de olika distrikten kan vara svårt. Dock är fördelen att de som arbetar i distriktens styrelser kommer ifrån de klubbar som utgör distriktet. Därav känner man en stor samhörighet till det egna distriktet och volleybollen i regionen. Att tro att arbetsgrupper som leds från förbundets styrelse centralt skulle underlätta rekryteringen och det övriga arbetet, är för oss mycket svårt att förstå. Varför skall enskild klubbmedlem engagera sig i en arbetsgrupp som leds från centralt håll? Hur ofta kommer central ledning att möta arbetsgrupper i landet och förstå de olika utmaningarna som finns i regionerna?

Man tar också med föreslaget alternativ bort friheten för distrikten att kunna hantera och hitta lösningar på regional nivå. Det är inte modernt att inte säkerställa ledning under ansvar och frihet, genom att låta en arbetsgrupp av centralt styre utgöra ledning. Utan ansvar försvinner motivationen.

Idag finns det redan ett brett utbyte mellan många av distriktens styrelser. Styrelserepresentanter möts vid sammandrag och turneringar. Senast genomfördes ett möte vid 3-kungaslaget i Kungälv mellan distriktens styrelser.

Vår uppfattning är också att det administrativa stödet från centralt håll måste öka med föreslagen organisationsförändring. Det innebär att fler tjänster måste tillföras kansliet. Tjänster som idag utförs av ideella krafter.

De distrikt som behöver hjälp borde istället få stöd och hjälp av Svenska volleybollförbundet med tillväxt och utveckling, istället för att enligt förslagets avvecklas.

Två gånger har nämnda förslag varit uppe för diskussion vid årsmöten. Vid varje tillfälle har vi uppfattat att reaktionerna på nämnda förslag har varit att det inte är bra. Vid senaste årsmötet drogs styrelsens förslag tillbaka ganska omgående.

Att välja att lämna ut en remiss innan den är diskuterad med distrikten är inte förenligt med medinflytande och möjlighet att påverka. Så som styrelsen väljer att arbeta med frågan så innebär det att klubbar och distrikt får parera istället för att vara med och påverka.

Förslagets beskrivning av processens väg och så som uppdraget har utformats av Svenska volleybollförbundet styrelse, kan ifrågasättas. Var det verkligen det senaste årsmötets mening? Frågorna har varit många under hösten.

Avslutningsvis kan man undra varför skall en fråga framlagd av styrelsen vid två tillfällen, som har fått återremitteras eller dras tillbaka, på mindre än tre år tas upp igen?

Motförslag / Svar

Vi yrkar på att förslaget i sin helhet läggs ned och att istället Svenska volleybollförbundet börjar arbeta med hur deras representanter kan komma ut i landet till distrikt, klubbar och verksamheter i syfte att skapa sig en bild av behov och eventuella regionala satsningar. Det hade varit lugnande och utvecklande för volleybollen om denna fråga inte väcks till liv en fjärde gång. Speciellt nu när distrikten själva arbetar med samarbetsutbyten över gränserna.

 

Skånes Volleybollförbund genom

Styrelsen för Skånes Volleybollförbund
Lunds VK
Engelholms VS
Ystads VK
Malmö VK
Hässleholms VK
Åstorps VBK
KFUM Kris
anstad
IFK Helsingborg
Kronan VBK
Bjärreds VBK
Svedala Volley
Örkelljunga VK
Lerbergets VS


Länkar

 

Skribent: Magdalena Henrysson

 

FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

facebook_ramlinje

 

Postadress:
Skånes Volleybollförbund
Svenska Volleybollförbundet, Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info